fbpx

Pogoji uporabe

DEFINICIJE IN SPLOŠNE DOLOČBE
Izraz »uporabnik« se nanaša na registriranega ali neregistriranega uporabnika aplikacije GO4 Jobs.

Storitve v aplikaciji GO4 Jobs obsegajo:

  • uporabo geolokacije,
  • obvestila o novih oglasih,
  • nastavitve različnih dodatnih parametrov z naprednim iskanjem,
  • personalizirano vsebino s ciljnimi področji dela.

Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe platforme in aplikacije GO4 Jobs. Definirajo pogoje in značilnosti razmerja med GO4 Jobs in uporabniki. GO4 Jobs ponuja prostor za iskanje zaposlitve in objavlja zaposlitvene oglase glede na vsa prosta delovna mesta v Sloveniji. Aplikacija ne opravlja dejavnosti študentskega servisa ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku. Objavljene vsebine v aplikaciji so za uporabnike brezplačne.

UPORABA VSEBIN PLATFORME IN MOBILNE APLIKACIJE GO4 JOBS

NAČIN UPORABE

Mobilna aplikacija ima glede na uporabnika dva načina uporabe. Neregistriran uporabnik lahko išče zaposlitvene oglase glede na želeno delovno mesto, ključne besede in področja dela. Filtrirane oglase za delo lahko pregleduje in se na njih prijavi s pomočjo razpoložljivih načinov prijave.

Po registraciji ima uporabnik dostop do več funkcionalnosti aplikacije. To pomeni, da uporabnik lahko nastavi lokacijo in interesna področja dela, na podlagi česar nato prejema obvestila o novih zaposlitvenih oglasih. Prav tako lahko priljubljene oglase za delo shrani za kasnejši pregled ali pa onemogoči prikaz oglasov določenega delodajalca.

AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Lastnik platforme in mobilne aplikacije GO4 Jobs je podjetje GO4jobs d.o.o.. Vsi podatki in vsebina, do katere ima uporabnik dostop na spletni strani in v mobilni aplikaciji GO4 Jobs, so last GO4jobs d.o.o. in so predmet pravnega varstva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Vsebina, objavljena na spletnih straneh GO4 Jobs, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uporabnik ne sme uporabljati imena GO4 Jobs v kateri koli obliki, za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo. Z registracijo v aplikacijo, uporabnik ne pridobi materialnih avtorskih pravic ali pravic uporabe celostne-grafične podobe, logotipov, grafike, multimedijske vsebine, programske opreme ali izvorne kode aplikacije. Prav tako uporabnik ne pridobi pravice izdelave kopije mobilne aplikacije, nameščanja aplikacije na strežnik, dajanja aplikacije v najem, podajati dovoljenja za njeno uporabo ali na kakršen koli način posegati v delovanje aplikacije.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

GO4jobs d.o.o. se bo trudil zagotoviti čim bolj točno in ažurno vsebino na platformi in v mobilni aplikaciji, vendar ne prevzema nobene odgovornosti o njeni točnosti in/ali ažurnosti. GO4jobs d.o.o. ima pravico spreminjanja vsebine platforme in aplikacije kadar koli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz povzročenih sprememb.

Niti GO4jobs d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi platforme in aplikacije GO4 Jobs, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij v aplikaciji GO4 Jobs, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsak uporabnik vso objavljeno vsebino uporablja na lastno odgovornost in je odgovoren za vse aktivnosti, ki so opravljene z njegovim uporabniškim računom.

GO4 Jobs v okviru svojih storitev objavlja tudi podatke iz drugih virov. Spletne strani, na katere kažejo povezave iz spletne strani in aplikacije GO4 Jobs, niso pod nadzorom GO4jobs d.o.o. in zato za obliko in vsebino podatkov, ki so pridobljeni prek spletnih povezav GO4jobs d.o.o. ne odgovarja.

DOSTOPNOST PLATFORME GO4JOBS

Ponudnik aplikacije GO4jobs d.o.o. si bo prizadeval, da bodo vsebine in storitve aplikacije dostopne za uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, z izjemo prekinitev zaradi tehničnih razlogov ali višje sile. V kolikor ponudnik oceni, da je to potrebno, si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila zaustavi delovanje aplikacije.

Aplikacijo GO4 Jobs lahko na mobilne naprave prenesete brezplačno. Neregistrirani uporabniki imajo omejen dostop do aplikacije, uporaba vseh funkcionalnosti aplikacije pa je omogočena samo z registracijo in prijavo uporabnika.

OSEBNI PODATKI UPORABNIKOV

Osebni podatki, ki jih uporabniki vnesejo za uporabo aplikacije GO4 Jobs, so vidni zgolj ponudniku aplikacije, uporabljajo pa se za namen identifikacije posameznega uporabnika in niso posredovani tretjim osebam. Izjema so IP naslovi uporabnikov, ki jih obdeluje zunanji izvajalec – podjetje, ki ponuja storitve oglaševanja (Google). Več o varovanju osebnih podatkov si lahko preberete v Izjavi o varovanju zasebnosti.

Ponudnik se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika.

KONČNE DOLOČBE

V primeru spora v zvezi z uporabo aplikacije GO4 Jobs, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Šteje se, da uporabnik z uporabo aplikacije GO4 Jobs soglaša s pogoji uporabe.